Katta-elever stiller tøffe miljøkrav

Publisert: 14. mars 2022

Av: Ingvil Snøfugl

Isabella Baptista Jørgensen (fv), Hanna Sofie Bruun Thomassen og Sigurd Selseth Landrø fra Trondheim Katedralskole er opptatt av at ski-VM skal ha billige billetter, internasjonal mat og god tilrettelegging for funksjonshemmede, slik at alle føler seg velkommen under mesterskapet. Foto: Ingvil Snøfugl

Ungdommene ved Trondheim Katedralskole skole mener at ski-VM må legge lista høyt for både miljø og inkludering for at de skal gi tommel opp for arrangementet.

Vi møter Isabella, Hanna og Sigurd på Katta i Trondheim. Som en del skolens Bærekraftfestival, gjennomførte elevene en bærekraftskartlegging av mesterskapet. Elevene ser ikke bare positivt på å få et ski-VM til Trondheim og Trøndelag i 2025.

– Jeg har ikke et forhold til ski i det hele tatt. Jeg synes det brukes alt for mye penger på dette og det er vanskelig å gjennomføre mesterskapet på en miljøvennlig måte. Vi kunne brukt pengene på noe annet, sier Isabella Baptista Jørgensen.

– Ski-VM blir en belastning på miljøet uansett, så her handler det om å gjøre det på en mest mulig miljøvennlig måte, sier Hanna Sofie Bruun Thomassen.

– Jeg synes at ski er gøy og det rundt er artig. Men jeg er enig i at det er vanskelig å få gjennomført mesterskapet på en miljøvennlig måte, sier Sigurd Selseth Landrø.

Ønsker kortreist vegetarmat

Bærekraft handler for elevene mye om miljø og klima. De ønsker kortreist mat, gjerne vegetarisk for å redusere klimaavtrykket, miljøvennlig transport og minst mulig forsøpling av marka under selve arrangementet.

– Dere bør tilby tog fra Værnes inn til byen, slik at det ikke blir så mye biler i Trondheim sentrum. Det er også viktig med et godt kollektivtilbud opp til Granåsen. Dette bør forbedres frem mot VM, sier Hanna.

Bymarka betyr mye for hele befolkningen, også for ungdommene. De oppfordrer VM-ledelsen til å ha søppelbøtter overalt i marka og at det gjennomføres god kildesortering. Det er også viktig for den kommende generasjonen å redusere bruken av engangsembalase og plastikk. Dette er innspill som får Berit Svendsen til å smile.

– Vi har et veldig bevisst forhold til bærekraft og jobber nå med flere satsninger oppimot lokalmat, plastsmart idrett og resirkulering. Samarbeid er viktig for oss og derfor setter vi veldig stor pris på at ungdommene engasjerer seg. Det er gull verdt for oss, sier VM-sjefen.

Ungdommene bringer selv på banen at samarbeid omkring bærekraft er avgjørende og at satsningen bør være helhjertet.

– Ski-VM bør ha en stolthet rundt bærekraft og at det ikke bare handler om promotering, men at det kommer fra hjertet. De bør også samarbeide med aktører som har de samme verdiene, sier Hanna Sofie Bruun Thomassen.

Hun foreslår at VM-selskapet kan ta i bruk teknologi for å trigge folk til å handle miljøvennlig.
– Hva med å utvikle en app, hvor folk konkurrerer om å bruke beina eller ski for å komme seg til VM-arenaen. Det hadde vært gøy!

Alle bør inkluderes i mesterskapet

En av de største pådriverne for klimaendringer er ungdommens engasjement. Katta-elevene er intet unntak og de er ikke bare opptatt av klima og miljø. De er også opptatt av den sosiale siden av bærekraft, nemlig inkludering. Les også om vår rundreise i Trøndelag

– Flagg er en god ting. Dere bør ha flagg fra mange forskjellige land. Det gjør at folk føler seg velkommen. Maten bør også være internasjonal og så er det veldig viktig at folk med funksjonsnedsettelse får mulighet til å være publikum i Granåsen, sier Isabella.

Ungdommene er opptatt av at alle uansett inntekt, kjønn eller alder skal kunne trives under ski-VM. Et viktig element for å lykkes med dette er rimelige billetter, mener Katta-elevene. Et annet er ulike soner for publikum avhengig av interesser.  

– Enkelte vil drikke alkohol og synes det er artig med høy musikk og show. Eldre vil kanskje ha områder uten festing. Det samme gjelder familier. Det er også slik at ikke alle er opptatt av ski. For dem er kanskje et godt kulturprogram i Midtbyen mye viktigere, sier Hanna.

Til slutt gir ungdommene ski-VM-organisasjonen en liten utfordring.

Mange ungdommer assosierer ski-VM med OL. Det var en greie foreldrene våre var med på. Dere bør kanskje forsøke å gjøre ski-VM litt mer hipt, slik at det ikke bare appellerer til foreldregenerasjonen – at dere er tydelig på at dette er et arrangement for alle, smiler Hanna.

Les mer om ungdommers klimaengasjement