Studenter planlegger tiårets største arrangement

Publisert: 02. september 2022

Av: Ingvil Snøfugl

Studentene som jobbet for ski-VM i sommer har imponert VM-sjef, Berit Svendsen. Flere av dem vil fortsette i VM-organisasjonen som traineer. Fra venstre: Vilde Sætre, Danial Bashir, Kristian Kavli Sørgaard, Berit Svendsen, Daniel Hansen, Synnøve Torp og Nadia Ravlo. Alle foto: Ingvil Snøfugl

Seks studenter har jobbet for ski-VM denne sommeren med å planlegge frivilligrekruttering og opplæring, og et digitalt økosystem. Arbeidet kommer til å prege hvordan tiårets største arrangement oppleves og gjennomføres.

– Det finnes en enorm kraft i unge folk når de får frihet og muligheter, sier Haakon Jensen fra ski-VM entusiastisk, før han fortsetter:
– Sommerprosjektene har tatt oss mange skritt videre innenfor de områdene de har jobbet med, og det vil bygges på videre i fortsettelsen. Det er noe forløsende med å få nye perspektiver, og gitt fart langs flere akser. Neste generasjon er viktig å få med i gjennomføringen av ski-VM, sier han.

Sommerstudentene ble delt opp i to grupper, og ble veiledet av Kristin M. Stemland og Haakon Jensen. En av de jobbet med et digitalt økosystem, den andre utviklet en strategi for hvordan ski-VM bør jobbe med frivilligrekruttering og opplæring. Her hadde studentene spesielt fokus på inkludering og unge.

– Både kommunen og vi som har jobbet med rekrutteringsstrategi i sommer, ønsker at ski-VM skal være en arena for inkludering og mangfold. Vi har derfor startet en dialog, med mål om å sikre bred rekruttering inn i frivilligheten, sier Vilde Sætre.

Se også: Ledig stillinger som prosjeketmedarbeidere

Samarbeid med frivillighetshovedstanden

Trondheim kommune er et forbilde når det gjelder frivillighet og ble derfor utnevnt til å være Europas frivillighetshovedstad i 2023. I den forbindelse sa Trondheims ordfører følgende:

– Vi ønsker oss et bærekraftig og inkluderende samfunn basert på solidaritet og aktiv deltagelse fra innbyggerne våre. Ved å bli europeisk frivillighetshovedstad håper vi å inspirere til nye tilnærminger og innovative ideer for å støtte og oppmuntre til frivillighet og solidaritet i byen vår. Les hele saken på kommunens nettsider

Studentene er stolt over at de fikk gjennomført møter med kommunen allerede i sommer og satser på å følge opp samarbeidet i løpet av høsten. Målet er å involvere bredt og at de som har lyst, skal få være med.

Nadia Ravlo (tv), David Hansen og Synnøve Torp har jobbet med en VM-app og hvordan denne kan utvikles fram mot ski-VM.

Nadia Ravlo (tv), David Hansen og Synnøve Torp har jobbet med en VM-app og hvordan denne kan utvikles fram mot ski-VM.

Planlegger lederprogram for unge

– Vi har også jobbet med strategier for hvordan involvere og engasjere ungdommer. Det er viktig å nå ut til de rette målgruppene først, deretter motivere med opplæring, kurs og attester, slik at de innser at frivillig arbeidet kan være viktig i et karriereperspektiv, sier Danial Bashir, før han utdyper:

– Lederprogrammet for unge har som mål å utvikle morgendagens ledere med et bærekraftig fokus. Dette er en unik mulighet, som jeg håper mange unge finner attraktivt.

Ski-VM vil opprette Granåsen Akademiet, som har som mål å lære opp alle frivillige i forkant av mesterskapet. Her er det ulike nivå på opplæringen, men alle må igjennom grunnleggende opplæring om arrangementet og skisporten, bærekraft, logistikk, helse og sikkerhet, og kultur.

Les mer om frivillige i ski-VM

Vil utvikle en praktisk VM-app

Studentene som jobbet med digitale kanaler og markedsstrategi, har kommet langt i sine tanker rundt hvordan gjøre ski-VM mer synlig digitalt. De ønsker å bygge sterke digitale kanaler mot ulike målgrupper. Blant annet mener de ski-VM bør fremstå som en sterk og spennende arbeidsgiver på LinkedIn, og en artig og underholdende organisasjon på TikTok. Ski-VM har som mål å selge oppimot 300 000 billetter, og da må man appellere bredt.

– Vi har også sett på hva en VM-applikasjon bør inneholde av funksjonalitet og gitt råd om hvorvidt det er lurt å utvikle denne selv eller i samarbeid med allerede etablerte selskap. Disse prioriteringene handler mye om hvor store ambisjoner ski-VM har, smiler Synnøve Torp.

Se også: Ønsker du å jobbe for ski-VM? Nå har du muligheten

Spennende å bidra strategisk

Applikasjonen bør inneholde informasjon om rennprogrammet, utøverne, tv-sendinger, kulturprogram, resultatservice mm. Det er også mulig å legge inn funksjonalitet som hjelper folk å finne ut hvor det er minst kø på arenaen, når neste shutter-buss går eller hvor det er mulig å kjøpe varmmat.

– Det har vært veldig spennende å jobbe tett sammen med et så bra team. Vi har fått være med på workshops og møter, hvor vi har fått oppleve ski-VM fra innsiden, sier Nadia Ravlo.

Daniel Hansen synes det har vært læreriktig å ta del i prosjektet i en tidlig fase.

– Vi har hatt frihet til å komme med innspill, som vil ha stor betydning for hvordan ski-VM om tre år ser ut. Det er meningsfullt og veldig spennende, sier Hansen.

Og studentene, de blir med videre.

– Sommerstudentene våre har gjort en utrolig bra jobb. De er kreative, grundige og kommer opp med ideer og planer, som blir viktig i det videre planleggingsarbeidet. Noen av dem kommer til å fortsette å jobbe for oss i deltidsstillinger. Det er vi veldig glad for, avslutter VM-sjef, Berit Svendsen.