AktiVM får 2 millioner i statsstøtte

Publisert: 11. mai 2023

Av: Ingvil Snøfugl

AktiVM_lansering

I forslag til revidert nasjonalbudsjett har AktiVM fått 2 millioner kroner i støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet. AktiVM er ski-VM 2025 sitt folkehelseprosjekt.  

Kristin Mürer Stemland er takknemlig for støtten og lover at folkehelsesatsingen til Ski-VM i Trondheim skal bidra til å bygge fellesskap og bedre folkehelse.

– Vi skal gjøre alt for å sikre et idrettsarrangement i verdensklasse, men vi ønsker også at det skal bli noe mer. Vi ønsker at VM skal bidra til å bygge fellesskap og bedre innbyggernes folkehelse og livskvalitet. Vi er veldig takknemlig for støtten vi har fått og lover å gi tilbake masse aktivitet til innbyggerne, sier operativ leder for ski-VM 2025, Kristin Mürer Stemland.

Marit Bjørgen (tv) deltok på Early Birds i Planica. Her sammen med styremedlem i ski-VM, Siri Darell.

Marit Bjørgen (tv) deltok på Early Birds i Planica. Her sammen med styremedlem i ski-VM, Siri Darell.

Et av målene med AktiVM er at alle skal få ta del i begeistringen rundt et stort arrangement. Ikke bare de som jager bedre oksygenopptak og mil, men også de som har andre mål. De som vil ta del i fellesskapet på sine egne forutsetninger.

– Det er store forventninger i hele regionen til at VM skal skape merverdi ut over selve arrangementet i 2025. AktiVM er et av de viktigste tiltakene vi har i så måte der vi ønsker å skape bevegelse og deltakelse i befolkningen, ikke bare i Trondheim og Trøndelag, men også i resten av landet, sier kommunedirektør i Trondheim kommune og leder for styringsgruppa i AktiVM, Morten Wolden.

Nylig åpnet en rulleløype på Melhus, tilpasset folk som trenger flatt underlag når de skal gå tur.

Nylig åpnet AktiVM og Melhus kommune en rulleløype i Melhus sentrum. Løypa kan brukes av alle.

AktiVM eies av ski-VM med støtte fra Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune, Trøndelag idrettskrets og bedriftsidrettskrets. Folkehelsekonseptet ble lansert i januar 2023 og har ukentlige aktiviteter som favner bredt, fra pensjonister via bedrifter og studenter til skoler og barnehager.

– Nå kan vi fortsette satsingen vår og det er vi veldig takknemlig for. Vi gleder oss virkelig til fortsettelsen. Målet er at VM skal skape ringvirkninger som varer langt ut over 2025, sier hun.