VM-selskapet budsjetter med millionoverskudd

Publisert: 03. juli 2023

Av: Ingvil Snøfugl

Illustrasjon: Asplan Viak

Ski-VM 2025 budsjetterer med et overskudd på 20 millioner kroner. Det meste av inntektene kommer fra billettinntekter og tilskudd fra Det internasjonale skiforbundet (FIS). 

Det er budsjettert med 286 millioner kroner i inntekter for VM-selskapet for hele prosjektperioden. Inntektene kommer hovedsakelig fra tilskudd fra FIS og billettsalg. Kostnadssiden er knyttet til drift av VM-organisasjonen, samt kostnader for gjennomføring av mesterskapet i 2025 og verdenscuparrangementene i Granåsen i sesongen 2023/2024.

Har sikret valutakursen

Inntektene fra FIS er i sveitsiske franc, og er utsatt for valutarisiko. VM-selskapet har derfor sikret valutakursen på gjenværende utbetalinger fra FIS, for å redusere risikoen rundt vekslingskursen mot norske kroner.

Selskapets cashflow blir også påvirket av at kostnadene kommer før inntektene. Likviditeten i selskapet er blitt sikret gjennom en kreditt, frem til selskapets egenfinansiering kommer i andre halvår 2024.

– Vi har vært klar over likviditetsutfordringene i prosjektet hele veien og har jobbet veldig godt med dette. Det var også enighet om å sikre valutakursen, noe som reduserer den økonomiske risikoen for oss, sier økonomisjef for Ski-VM 2025, Roar Munkvold.

Samme situasjon som Oslo-VM

Den økonomiske marsjfarten for Ski-VM 2025 er som planlagt og styreleder i VM-selskapet Åsne Havnelid er godt kjent med hvordan slike prosjekt driftes. 

– Vi opplevde akkurat samme økonomiske situasjon i forbindelse med Ski-VM i 2011. Jeg synes VM-selskapet har løst utfordringen på en meget god måte og føler meg trygg på at vi klarer å holde oss til budsjettet i tiden framover, sier Havnelid.

VM-selskapets totaløkonomi dekker perioden fra oppstarten i 2021 til avsluttet mesterskapet i 2025. Grunnet selskapets egenart hvor kostnadene kommer før inntektene, vil selskapet i perioden 2022-2023 vise regnskapsmessige underskudd.

– Vår eneste inntekt i 2022 var tilskuddet fra FIS. Dette dekket ikke alle kostnadene til bemanning, drift av VM-kontoret og andre planleggingskostnader, sier økonomisjefen.

Negative tall frem til høsten 2024

Fjorårets resultat ble minus 10 millioner kroner. Det er også budsjettert med underskudd i 2023, før det på høstparten 2024 vil balansere.

– Prosjektregnskapet for slike arrangement vil vise negative tall frem til hovedinntektene kommer. Dette er i første rekke billettinntektene. Den økonomiske prognosen er positiv, oppsummerer Roar Munkvold.

Spørsmål kan rettes til:
Styreleder, Åsne Havnelid: 419 00 370
VM-sjef, Åge Skinstad: 480 58 057
Økonomisjef, Roar Munkvold: 916 61 563