Bufetat og Ski-VM inngår samarbeid

Publisert: 18. juni 2024

Av: Ingvil Snøfugl

Bufetat og Ski-VM 2025 inngår samarbeid - her er partene samlet.

Bufetat blir Ski-VM sin første samfunnspartner og håper med dette å øke oppmerksomheten og kunnskapen om fosterhjem.

– Vi ønsker å synliggjøre behovet for gode og trygge oppvekstsvilkår for barn og unge. Vi håper at samarbeidet med Ski-VM 2025 vil øke kunnskapen, og få flere til å bli nysgjerrige på det å være et fosterhjem, sier regiondirektør Anders Sunde i Bufetat.

VM i nordiske grener har aldri tidligere hatt samfunnspartnere. Bufetat blir den første og VM-organisasjonen har som mål å få med ytterligere tre partnere, som alle ivrer etter å gi tilbake til samfunnet gjennom mesterskapet.

– Avtalen med Bufetat bidrar til en historisk milepæl hvor «samfunnspartner» blir en helt ny og bærekraftig partnerkategori hos rettighetseier Infront, nå og for fremtidige mesterskap, sier VM-sjef Åge Skinstad.

Idretten er en viktig arena for barn og unge som får hjelp av Bufetat.

– Gjennom samarbeidet med Ski-VM skal Bufetat bidra til å skape idrettsglede, inkludering og fellesskap, som igjen forhåpentligvis gir positive ringvirkninger for det viktige arbeidet som gjøres i Bufetat, sier regiondirektøren.

Mange barn trenger i dag fosterhjem, og det er stort behov for å øke oppmerksomheten om dette viktige omsorgsarbeidet. Ski-VM 2025 jobber mot å bli tidenes mest bærekraftige VM i nordiske grener. Samarbeidet med Bufetat er en viktig del av dette arbeidet.

– Samfunnspartnerkategorien gir oss en inkluderende kraft som kan bidra til at mange flere får mulighet til å oppleve aktivitet og mestring. Det tar oss flere steg i riktig retning i vårt bærekraftsarbeid, sier Skinstad.