Ski-VM søker samfunnspartnere

Publisert: 20. juni 2024

Av: Ingvil Snøfugl

Frivillig

VM i nordiske grener har aldri tidligere hatt samfunnspartnere. Bufetat ble den første og VM-organisasjonen har som mål å få med ytterligere tre partnere. Griper du muligheten?

Ski-VM Trondheim 2025 skal bli tidenes mest bærekraftig VM i nordiske grener. Et av tiltakene er å la ideelle aktører bruke mesterskapet til å forsterke egne aktiviteter. Nå åpner vi opp for at inntil fire aktører kan bli offisielle samfunnspartnere – uten at det koster noe å inngå samarbeidet.

Les mer om samfunnspartner-visjonene til Ski-VM 2025 her:

Nylig inngikk VM-organisasjonen historiens første samfunnspartner-avtale. Bufetat har store forventninger til samarbeidet.

Trygg oppvekst for barn og unge

– Vi ønsker å synliggjøre behovet for gode og trygge oppvekstsvilkår for barn og unge. Vi håper at samarbeidet med Ski-VM 2025 vil øke kunnskapen, og få flere til å bli nysgjerrige på det å være et fosterhjem, sier regiondirektør Anders Sunde i Bufetat.

Mange barn trenger i dag fosterhjem, og det er stort behov for å øke oppmerksomheten om dette viktige omsorgsarbeidet. Ski-VM 2025 jobber mot å bli tidenes mest bærekraftige VM i nordiske grener. Samarbeidet med Bufetat er en viktig del av dette arbeidet.

– Avtalen med Bufetat bidrar til en historisk milepæl hvor «samfunnspartner» blir en helt ny og bærekraftig partnerkategori hos rettighetseier Infront, nå og for fremtidige mesterskap, sier VM-sjef Åge Skinstad.

Idretten – en viktig arena

Idretten er en viktig arena for barn og unge som får hjelp av Bufetat.

– Samfunnspartnerkategorien gir oss en inkluderende kraft som kan bidra til at mange flere får mulighet til å oppleve aktivitet, samhold, idrettsglede og mestring. Det tar oss flere steg i riktig retning i vårt bærekraftarbeid, sier Skinstad.