Tidenes mest bærekraftige ski-VM

Vi har som ambisjon å være tidenes mest bærekraftige ski-VM i 2025. Bærekraft skal være i hjertet av alt vi gjør.  

Vi har plukket ut seks bærekraftsmål som vi prioriterer, fordi vi mener at det er innen disse områdene vi kan påvirke mest. I tillegg har vi definert noen fyrtårnsprosjekt, hvor vi ønsker gode løsninger fra mulige samarbeidspartnere. Målet er at vi sammen skal lykkes med å ta viktige skritt mot et mer bærekraftig samfunn og mer bærekraftige idrettsarrangement.

Vi i ski-VM setter bærekraft høyt. Her kan dere se våre prioriterte bærekraftsmål. Foto: Kristoffer Wittrup

Les også: Her er våre fyrtårnsprosjekt innen bærekraft

Mål 17. Samarbeid for å nå målene

Ingen blir god alene 

Bærekraftsmål nummer 17 Samarbeid er vår ledestjerne. For å lykkes på veien fra globale mål til lokal handling, er samarbeid essensielt. Ski-VM 2025 vil lykkes sammen med andre. Gjennom å søke partnerskap, blir målene enklere å nå. Vi ønsker å være en samarbeidsarena for bærekraft og en nettverksbygger på tvers av kommuner, næringsliv, kultur og idrett hvor kompetansebygging er avgjørende.

Idretten er tuftet på samarbeid. Tenk bare dugnadsånden og frivilligheten som hver eneste dag, i hver eneste kommune i Norge bidrar til at barn, unge og vokse skal kunne utvikle seg, oppleve mestring, fellesskap og glede gjennom fysisk aktivitet. En annen suksessfaktor er posisjonen idretten har i samfunnet. Gjennom å bruke vår innflytelse og «talerstol», kan vi påvirke samfunnet til å gjennomføre positive endringer innen bærekraft. 

VM-selskapet håper å få mange gode samarbeidspartnere i tiden som kommer. Vi ønsker å være en samarbeidsarena for bærekraft og lettbeint partner. Sammen skal vi skape verdens mest bærekraftige idrettsarrangement i 2025. Foto: Ski-VM

Les også: Frivillighetens år 2022

Mål 3. God helse og livskvalitet

Store mesterskap endrer verden

Idrett bidrar til økt aktivitet og sunn livsstil. Det var derfor naturlig for oss å velge bærekraftsmål nummer 3 God helse og livskvalitet, som ett av våre seks prioriterte mål. Vi ønsker å skape tidenes beste folkefest for hele Trøndelag. Store mesterskap endrer verden. Det å samles om store idrettsøyeblikk, skaper samhold og bygger stolthet. Mange snakker fortsatt om et før og etter 1997, sist Trondheim arrangerte ski-VM. Mesterskapet endret byen og folkene. 1997 var det året Trønderne sluttet å se i bakken

Ski-VM skal være et mesterskap for alle. Det innebærer at alle skal føle seg integrert og inkludert. Det handler også om å tilby noe mer enn store idrettsøyeblikk. Trondheim, Trøndelag og Norge skal under VM vise fram sin rikholdige kultur og inspirere til skiglede og fysisk aktivitet.

Store mesterskap endrer verden. Det gjorde VM i 1997 og det håper vi også skjer i 2025. Vi ønsker å skape en folkefest for hele Trondheim, Trøndelag og Norge. Illustrasjon: Asplan Viak
Mål 9. Industri, innovasjon og infrastruktur

Mer miljøvennlig snøproduksjon 

Norsk idrett representerer cirka halve den norske befolkningen gjennom medlemskap og frivillighet. Vi har enorm påvirkningskraft og ansvar for å løfte viktigheten av bærekraft i samfunnet. Ski-VM prioriterer bærekraftsmål nummer 9 Industri, innovasjon og infrastruktur, fordi vi mener dette er et område hvor vi kan påvirke og drive verden framover. 

Vi ønsker å bidra til nye og mer miljøvennlige måter å produsere snø på. Skisesongene blir stadig kortere, og skiidretten er truet på grunn av klimaendringene. Det er også viktig å bidra til nye og mer miljøvennlige transportløsninger, redusere matavfall og plastbruk i forbindelse med idrettsarrangement. Her har ski-VM et stort ansvar. Det blir mye folk i Granåsen og da er det viktig å sørge for at miljøfotavtrykket blir minst mulig. Ingen vil oppleve forsøpling av Bymarka. 

En av våre viktigste virkemiddel for endring, er at vi er en testarena. Ski-VM ønsker å støtte bedrifter og miljø som utvikler bærekraftige løsninger. Vi vil heie de fram og bidra til at de kan teste løsninger i forbindelse med våre arrangement på veien fram mot VM.

Les også: Effektiv og miljøvennlig snøproduksjon

Mål 10. Mindre ulikhet

Fortsatt ikke likestilling

Internasjonal toppidrett er i stor grad forbeholdt rike og store land. Økonomiske barrierer innen idretten er viktig å sette fokus på. Men bærekraftsmål nummer 10 Mindre ulikhet handler om mye mer enn bare økonomi. Det handler også om å skape like muligheter for kvinner og menn. Det handler om integrering og åpenhet. Gjennom handling håper vi å bidra til mer likestilling innen skiidretten, som like premiepenger, like mange individuelle øvelser for kvinner og menn, og generelt løfte fram kvinnelige talenter og forbilder som kan bidra til at flere kvinner satser på nordiske grener. Målet er at junior-VM i Trondheim i 2026 skal være bedre på bærekraft enn oss. Da har vi lykkes, og verden har tatt et viktig steg i riktig retning. 

Les også: Det er mye vanskeligere å være kvinner i idretten

Mål 12. Ansvarlig forbruk og produksjoner

Må kaste mindre mat 

Bærekraftsmål nummer 12 Ansvarlig forbruk og produksjoner et krevende, men svært viktig bærekraftsmål for ski-VM. Mellom 30 og 50 prosent av all maten som produseres i løpet av et år blir aldri spist, ifølge rapporten «Global Food; Waste Not, Want Not». Det sier litt om de enorme utfordringene verden står ovenfor og hvor viktig det er å prøve å ta små steg i riktig retning. Ski-VM har satt fokus på å redusere matavfallet, plastbruken, tilby gode ordninger for kildesortering og panting. Vi vil også være bevisst på forbruk og gjenbruk, for eksempel at VM-klærne ikke bør inneholde farlige stoffer og ha god holdbarhet. Vi må være gode rollemodeller og gjennom dette bruke vår posisjon til å påvirke idretten og samfunnet til å handle mer bærekraftig. 

Mål 13. Stoppe klimaendringene

Null utslipp på transport  

Bærekraftsmål nummer 13 Stoppe klimaendringene er et av våre prioriterte mål. For å bremse den globale oppvarmingen må klimagassutslipp kuttes over hele verden. Det kan gjøres gjennom å øke satsningen på klimavennlig infrastruktur og fornybar energi, samt fange og lagre CO2. Ski-VM har som mål at det skal være null utslipp på transport av akkrediterte fra de ankommer Norge til de reiser videre til neste destinasjon. Vi vil også satse på kortreist mat, gjenvinning og gjenbruk til andre arrangement. Målet er at miljøfotavtrykket vårt skal være minst mulig både før og under mesterskapet. Det krever at vihar klare regler og mål i eget hus for alle aspekter av bærekraft, både det økonomiske, sosiale og miljø. Å leve som man lærer er viktig for alle i VM-selskapet og de vi velger å samarbeide med. Bærekraft skal og vil være en rød trå gjennom alt vi gjør.