Fyrtårnsprosjekter

Dette er ringvirkningsprosjektene til ski-VM, som skal gi varige verdier til byen, regionen, sporten og andre involverte aktører. Prosjektene krever tett samarbeid med næringslivet og ulike kunnskapsmiljø for å bli gjennomført.

bærekraftsmål nr 3: God helse og livskvalitet:

Barnas mini-VM og AktiVM

Bærekraftsmål nr 3 - God helse og livskvalitet

Trondheim 2025 skal inspirere til økt aktivitet og dele kunnskap og verktøy som gir bedre folkehelse og økt livskvalitet.

Gjennom prosjektet AktiVM setter vi fokus på sosiale og fysiske aktiviteter tilpasset alle målgrupper. Vi deler innsikt og kompetanse for bedre folkehelse og livskvalitet gjennom prinsippene til ABC. Selve arrangementet blir en uforglemmelig folkefest for små og store. Folkehelse og livskvalitet handler også om kosthold og ernæring. Med avansert teknologi på menyene vil vi gi kundene oppskrifter og inspirasjon til sunt kosthold. Vår holdningskampanje med ADNO mot idrettslag fronter viktigheten av ren idrett.

Vi har definert følgende to fyrtårnprosjekter for FN-mål nr. 3:

 • AktiVM
 • Barnas mini-VM

bærekraftsmål nr 9: Industri, innovasjon og infrasturktur

Snø for fremtiden og måling av bærekraft

Bærekraftsmål nr 9 - Industri, innovasjon og infrastruktur

Trondheim 2025 skal være en drivkraft for innovasjon. Ved å tilrettelegge og stimulere for ny teknologi og løsninger skal vi være en katalysator for bærekraftig atferd.

For å teste ny teknologi og innovasjon skal VM benytte de store arrangementene på veien mot VM godt. Vi engasjerer studentmiljøet på relevante VM-case, og gjennom VM-challenges får vi innsikt i mulighetene som finnes. Vi utvikler måleverktøy for bærekraft og bidrar til utvikling av konsepter som er tilpasset idrettsarrangement. Å utvikle digitale kanaler og plattformer er en naturlig del av et bærekraftig arrangement, både for å formidle og dele informasjon, men også for å begeistre publikum.

Vi har definert følgende to fyrtårnprosjekter for FN-mål nr. 9:

 • Snow for the future
 • Måling - Green Producers Tool

bærekraftsmål nr 10: Mindre ulikhet

Arbeidsinkluderende arena og like muligheter innen idretten

Bærekraftsmål nr 10 - Mindre ulikhet

Trondheim 2025 er et mesterskap for alle. Med fokus på inkludering, mangfold og like muligheter utvikler vi kompetanse og lokal verdiskaping.

VM er en arbeidsinkluderende arena, både på veien mot VM og under selve mesterskapet, hvor vi skal tilby en fullt ut inkluderende arena hvor alle føler seg velkommen. Vi ønsker like muligheter for alle. I VM-programmet får vi med para og flere kombinert dameøvelser, samt miks team hopp i stor bakke. Det er like premiepenger til kvinner og menn, og 40/60 fordeling kvinner/menn i organisasjonen. Mangfold og inkludering står sentralt. Vi skal bidra til å utvikle lokalsamfunnet, og tilrettelegge for deling av erfaring og utvikle kompetanse.

Vi har definert følgende to fyrtårnprosjekter for FN-mål nr. 10:

 • VM som arbeidsinkluderende arena
 • Like muligheter innen idretten

bærekraftsmål nr 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Plastsmart ski-VM og kortreist mat

Bærekraftsmål nr 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon

Ved å ha et bevisst forhold til gjenbruk, innkjøp og forbruk – og handel med lokale produsenter – vil Trondheim 2025 minimere fotavtrykket.

Vi tar en rekke konkrete grep for smarte innkjøp og forbruk av utstyr, samt resirkulering og gjenbruk: Vi har bærekraftige innkjøpsrutiner som støtter lokale aktører og de som prioriterer bærekraftig forbruk og produksjon. Vi har samarbeidsavtaler med andre arrangører om felles utstyr, og ønsker å kjøpe brukt utstyr på alt som ikke skal være permanent etter endt mesterskap. Vi skal bidra til løsninger for å gjøre utendørs vinterarrangement mer plastsmart, og vi skal tilby et bærekraftig matkonsept som synliggjør den trønderske matregionen

Vi har definert følgende to fyrtårnprosjekter for FN-mål nr. 12:

 • Plastsmart ski-VM
 • Bærekraftig og kortreist mat og servering

bærekraftsmål nr 13: Stoppe klimaendringene

Fra avfall til ressurs, transport og mobilitet

Bærekraftsmål nr 13 - Stoppe klimaendringene

Ved å oppfordre til ansvarlige valg hos oss selv, vårt publikum, våre samarbeidspartnere og leverandører skal Trondheim 2025 ha et redusert klimaavtrykk.

Trondheim 2025 tar en rekke grep for å bidra til å stoppe klimaendringene. Innen transport og mobilitet skal vi utfordre bransjen på bærekraftige transportmidler for publikumstransport, samt stille krav om nullutslipp på akkreditert transport. Vi tilrettelegger for løsninger som sikrer resirkulering, gjenbruk og riktig avfallshåndtering. Vi skal velge energieffektive løsninger og ha tiltak for å holde energiforbruket så lavt som mulig, og vi skal ta miljøansvar og være en pådriver for grønne idrettsarena gjennom miljøsertifisering av våre hovedarenaer.

Vi har definert følgende to fyrtårnprosjekter for FN-mål nr. 12:

 • Fra avfall til ressurs
 • Transport og mobilitet

bærekraftsmål nr 17: Samarbeid for å nå målene

SPOR og VM-akademiet

Bærekraftsmål nr 17 - Samarbeid om å nå målene

Trondheim 2025 skal være en samarbeidsarena som bygger kompetanse og fremmer bevissthet om bærekraftig verdiskaping.

Samarbeid er viktig for Trondheim 2025, både internt og eksternt. Med SPOR har vi etablert en arena for næringslivet til å drive bærekraftig verdiskapning med VM som virkemiddel. Vi skal gjennomføre bærekraftkonferanser som bygger på vårt verdigrunnlag, og etablere VM-akademiet for å styrke vårt konsept for frivillighet. Ved å være åpne og dele dokumentasjon og kompetanse, vil vi tilgjengeliggjøre vårt bærekraftarbeid for alle.

Vi har definert følgende to fyrtårnprosjekter for FN-mål nr. 17:

 • SPOR
 • VM-akademiet

Kontaktperson

Ola Rønning