Ledige verv innen sport: Vil du være med å arrangere tidenes beste VM på ski i 2025?

Ski-VM Trondheim 2025 er det største mesterskapet som skal arrangeres i Norge dette tiåret. Det er lagt SKI-høye ambisjoner på alt fra gjennomføring av mesterskapet og bærekraft, til at VM skal bidra til økt engasjement for skisporten og være en samarbeidsarena for utvikling av nye konsepter og løsninger. VM skal bli en uforglemmelig folkefest!

Sport består av alle ressurser som skal jobbe med roller og oppgaver som er i tilknytning til hopp, kombinert og langrenn, inkludert alt på indre arena og serviceområder. Dette er første ledd av rekrutteringen, og det vil komme flere roller på etter hvert. 

Granåsen skal også invitere til junior-VM i 2026, og målet er å ha jevnlige internasjonale konkurranser i årene etter 2025. Det er ønskelig at VM skal være en drivkraft for å bygge arrangementskompetanse for fremtidige arrangement i regionen og ski-Norge. De ressursene vi ønsker å ha med på laget bør ha motivasjon til å også være med å bidra som frivillig i årene etter 2025 – inn mot klubber og idrettslag. 

Som et ledd i å bygge kompetanse og dele erfaring er planen å bygge opp organisasjonen med både lederroller og assisterende lederroller, spesielt i de mest sentrale rollene. Vi jobber også med en plan for kompetanseutvikling innenfor ulike fagfelt, inkludert lederprogram. 

VM-organisasjonen går nå inn i en mer operasjonell fase av VM-prosjektet, hvor planleggingen av arrangementet står sentralt. På veien mot 2025 skal det arrangeres flere verdenscupkonkurranser i Granåsen, i tillegg til en del andre liknende konkurranser rundt om i regionen. Disse vil bli benyttet som læringsarena for å lære, sette strukturer og sikre suksess i VM. 

Som et ledd i planleggingsfasen og veien frem til mesterskapet trenges det ressurser som vil inngå i «team Sport». Disse skal bistå med planlegging på tvers av grener og oppgaver, være et bindeledd ut mot klubber og kretser, samt bistå i aktiviteter knyttet til sporten som skal gjennomføres fremover.

Sporten skal bestå av veldig mange frivillige under VM, og så snart de førstelederrollene er på plass må vi starte på en mer spisset prosess for å kartlegge alle som ønsker å bistå, og med hvilke oppgaver. Mer informasjon om dette kommer om kort tid!

Stillingene

Assisterende sportssjef
 • Hovedoppgaver: Bistå Sportssjef med planlegging og oppfølging av ulike prosjekter og tjenester, samt ha et utvidet ansvar for koordinering på tvers av arenaer, og for opplæring, dokumentasjon og evaluering
 • Særskilt kompetansekrav: God kjennskap til alle de Nordiske grener og har erfaring med arrangement. Noe ledererfaring er en fordel
Rennleder kombinert
 • Hovedoppgaver: Hovedansvar for alt som omhandler planlegging, offisielle treninger, lagledermøter og selve kombinert-konkurransene, inkludert ansvar for alle lederne som rapporterer direkte til rennleder. Ansvarlig for å bygge opp en gjennomføringsorganisasjon. Skal jobbe tett med sportssjef og resten av sportsorganisasjonen for å sikre ønsket måloppnåelse. Medlem av rennjuryen i kombinert
 • Særskilt kompetansekrav: Internasjonalt TD-kurs Kombinert (dersom dette ikke er på plass, må det legges en plan sammen med sportssjef for å prioritere tid til å få nødvendig kompetanse og erfaring på plass så fort som mulig). God kjennskap og erfaring med kombinertsporten. Bred ledererfaring
Assisterende rennleder kombinert
 • Hovedoppgaver: Bistå rennleder kombinert med alle dens oppgaver, og være klar til å ta over hovedansvaret dersom det blir behov for avlastning
 • Særskilt kompetansekrav: Internasjonalt TD-kurs kombinert er en fordel, må som minimum kjenne regelverk og rutiner godt. God kjennskap og erfaring med kombinertsporten og store arrangement
Rennleder langrenn
 • Hovedoppgaver: Hovedansvar for alt som omhandler planlegging, offisielle treninger, lagledermøter og selve langrenns-konkurransene, inkludert ansvar for alle lederne som rapporterer direkte til rennleder. Ansvarlig for å bygge opp en gjennomføringsorganisasjon. Skal jobbe tett med sportssjef og resten av sportsorganisasjonen for å sikre ønsket måloppnåelse. Medlem av rennjuryen i langrenn
 • Særskilt kompetansekrav: Internasjonalt TD-kurs Langrenn (dersom dette ikke er på plass, må det legges en plan sammen med sportssjef for å prioritere tid til å få nødvendig kompetanse og erfaring på plass så fort som mulig). Bred kjennskap og erfaring med langrenn og bred ledererfaring
Assisterende rennleder langrenn
 • Hovedoppgaver: Bistå rennleder langrenn med alle dens oppgaver, og være klar til å ta over hovedansvaret dersom det blir behov for avlastning
 • Særskilt kompetansekrav: Internasjonalt TD-kurs langrenn er en fordel, må som minimum kjenne regelverk og rutiner godt. God kjennskap og erfaring med langrennssporten og store arrangement
Assisterende rennleder hopp
 • Hovedoppgaver: Bistå rennleder hopp med alle dens oppgaver, og være klar til å ta over hovedansvaret dersom det blir behov for avlastning
 • Særskilt kompetansekrav: Internasjonalt TD-kurs er en fordel, må som minimum lære seg regelverk og rutiner godt. God kjennskap og erfaring med hoppsporten og store arrangement.
Stadionsjef langrenn
 • Hovedoppgaver: Ansvarlig for all aktivitet og oppsett på indre arena på langrennsstadion, inkludert blant annet arenabygg, flyt til start og fra målområdet, skimerking, reklameplakater, gjerder, løypemerking og avsperringer på arenaen, og klargjøring av mixed-zone i tilknytning til målområdet. Rapporterer til rennleder Langrenn (og rennleder Kombinert)
Stadionsjef hopp
 • Hovedoppgaver: Ansvarlig for all aktivitet og oppsett på indre arena på hoppstadion, inkludert blant annet arenabygg, serviceområde/smøreboder, flyt til start (heis) og fra målområdet, skimerking, reklameplakater, gjerder, løypemerking og avsperringer på arenaen, og klargjøring av mixed-zone i tilknytning til målområdet. Rapporterer til rennleder Langrenn (og rennleder Kombinert)
Løypesjef langrenn
 • Hovedoppgaver: Ansvar for konkurranseløypene som skal brukes i både langrenn og kombinert, inkludert blant annet ski-test området, oppvarmingsspor, løypemerking og ulike drikke- og teknikksoner. Ansvar for løypevakter og løypepatruljer, samt må kunne å sette idealspor. Rapporterer til rennleder Langrenn
 • Særskilt kompetansekrav: Kjennskap til FIS sine løypekrav og det prepareringsutstyret som kreves på ulike snøforhold.
Bakkesjef hopp
 • Hovedoppgaver: Ansvar for at hoppbakken er klar til alt av konkurranser og treninger – til både hopp og kombinert, inkludert tilløpet med blåsere og kostere, samt unnarennet med tråkkere og pynting av bakke. Ansvarlig for prøvehoppere og riktig bruk av disse. Rapporterer til rennleder Hopp
 • Særskilt kompetansekrav: Kjennskap til FIS sine krav og forventninger til preparering av hoppbakken
Langrennskoordinator kombinert
 • Hovedoppgaver: Har ansvar for all koordinering mellom langrenn og kombinert. Deltar på alle møter med rennledelsen i langrenn, og rapporterer til rennleder Kombinert
 • Særskilt kompetansekrav: Må kjenne og forstå både kombinertsporten og langrenn godt
Leder team-service
 • Hovedoppgaver: Ansvar for å sikre ivaretakelse av alle utøvere og deres team og den totale utøverreisen gjennom dagen. Er en kravstiller inn i planleggingen av alle andre tjenester og støttefunksjoner, og kontaktpunkt for nasjonsteamene dersom det oppstår hendelser under gjennomføring. Ansvar for blant annet treningsfasiliteter utenfor Granåsen, team-verter og informasjonsdesk på utøverhotell. Rapporterer til Sportssjef
 • Særskilt kompetansekrav: En fordel om man har erfaring fra sporten og kjenner utøvernes og deres team sitt behov før og under mesterskapet.
Medisinsk ansvarlig
 • Hovedoppgaver: Ansvarlig for alt relatert til medisin og førstehjelp knyttet til VM, dette inkluderer opprigg, gjennomføring av VM og nedrigg. Rapporterer til Sportssjef. Jobber tett med Anti-Doping, samt mot Sikkerhet og andre støttefunksjoner for å sikre medisinske tjenester til publikum og alle arenaer i hele gjennomføringen.
 • Særskilt kompetansekrav: Legelisens/bakgrunn som lege
Ansvarlig for anti-doping
 • Hovedoppgaver: Ansvarlig for anti-doping prosessen i tilknytning til VM, herunder fasiliteter og være et kontaktpunkt på arenaen, samt informasjon om etiske retningslinjer og holdningsskapende arbeid. Ansvar for ledsagere og annet personell som trengs i gjennomføringen. Samarbeider tett med byrået som skal utføre kontrollene. Arbeidet må koordineres med medisinsk ansvarlig, og rollen rapporterer til Sportssjef
Team Sport (flere stillinger)
 • Hovedoppgaver: Bistå i planleggingen av Sporten i stort, på tvers av grener og ansvarsområder, for å sikre effektive arbeidsprosesser og utvikling av løsningskonsepter frem til alle funksjoner er på plass. Er et bindeledd mot klubber og kretser, og skal bistå i gjennomføring av ulike aktiviteter og arrangement for å sikre økt engasjement og få flere interessert i skisport
 • Særskilt kompetansekrav: Har erfaring med prosjektarbeid, og kjenner sporten godt


Personlige egenskaper og kvalifikasjoner

 • Du er strukturert og evner å planlegge ned til minste detalj
 • Du er en relasjonsbygger som samhandler godt med alle og liker å jobbe i team
 • Du har gjennomføringskraft og bidrar til nødvendig fremdrift
 • Du brenner for skisporten, og ønsker å bidra til en gjennomføring i verdensklasse
 • Du er opptatt av bærekraft og ønsker å bidra til å utvikle bærekraftige konsepter
 • Dersom du søker på noen av lederrollene har du nødvendig ledererfaring eller ønske om å utvikle dette for å ta det ansvaret som kreves

Om stillingene

 • Arbeidssted: Trondheim/Granåsen, digitale møter. Det vil være noe reising
 • Stilling: deltid, fulltid rett før og under VM
 • Betaling: noe kompensasjon for bidrag i arbeidstid, frivillig arbeid utenom arbeidstid og i helg
 • Søknadsfrist: 31. august
 • Dokumentasjonskrav: Motivasjonsbrev knyttet til ønsket stilling og erfaring
 • Kontaktperson: Kristin M. Stemland – Sportssjef, kristin.m.stemland@trondheim2025.no

Om Ski-VM 2025

Trondheim er vertskommune for ski VM i Nordiske grener (hopp, kombinert og langrenn) i februar/mars 2025. Ski-VM eies av Norges Skiforbund, Sør-Trøndelag skikrets og Trondheim kommune. Arrangementet skal gå over 12 dager fra 25. februar til 9. mars. 

Det kommer ca. 700 utøvere fra 60 nasjoner, 300 000 betalende tilskuere og masse folk langs løypene, over en kvart milliard TV-seere og i tillegg har vi med dagens digitale løsninger en unik mulighet til å skape et bredt engasjement via sosiale medier og digitale plattformer. 

Prosjektet ski-VM er mye mer enn et mesterskap på ski og en folkefest i 2 uker i 2025. På veien frem mot VM skal det gjennomføres ulike aktiviteter og arrangementer, og det er mye som skal planlegges, testes og besluttes før den store folkefesten i 2025. 

Organisasjonen består i dag av 6 personer, men skal vokse i tiden fremover. I tillegg trenges det 2500-3000 frivillige som skal bidra i ulike utviklingsløp og i arrangementene.

Spørsmål?

Ta kontakt med sportssjef Kristin M. Stemland
Telefon: 930 34 542
E-post: kristin.m.stemland@trondheim2025.no