Lærerveiledning: Logokonkurranse for Ski-VM  

< Tilbake til logokonkurransen

Formål 

Hensikten med logokonkurransen er å skape engasjement blant barn og unge for VM på ski og samtidig involvere elever for medvirkning og kreativt arbeid i forberedelsene fram mot mesterskapet.  

Hva 

Ski-VM 2025 ønsker å gjennomføre en logokonkurranse for å få inspirasjon til utforming av den offisielle VM-logoen, profilen, fargevalg, illustrasjoner og maskot. Dette er en logokonkurranse vi gjør i samarbeid med Ungt Entreprenørskap , og ønsker at så mange barn og ungdom skal levere sitt bidrag. 

Hvordan 

Lærerne gjennomfører undervisningsopplegget i sin klasse, og beregnet tidsbruk er to skoletimer (med mulighet til forlengelse). For å gjennomføre har vi utarbeidet en presentasjon som «leder» lærere gjennom undervisningsopplegget. Presentasjonen inneholder stemningsskapende filmer, beskrivelse av logokonkurransen og kort kreativ prosess. Se eksempler på kompetansemål på siste side i dette dokumentet.  

Materiell

Praktisk gjennomføring for lærerne 

Presentasjonen som dere kan benytte er intuitiv, og stikkord til hver slide ligger i notatfeltet under. (Husk på å skrive ut arket elevene skal tegne logoen på).  

 1. Læreren forteller om Logokonkurransen. Kanskje kan læreren fortelle noe personlig om sitt engasjement, eller tidligere erfaringer med mesterskap. Kanskje var læreren til stede da Bjørn Dæhlie vant gull under VM i Trondheim i 1997? 
 1. Bruk presentasjonen sammen med elevene. Stikkord og forslag til hva man kan snakke om står i notatfeltene  
 1. De første sidene handler om VM, logo og noen filmer. Disse skal gi elevene en forståelse av hva et Ski-VM og en logo er.  
 1. Deretter begynner den kreative prosessen. Her skal elevene først sitte alene i 10 minutt og skrive ned alle ideene de kommer på hva en logo kan inneholde. Her bør de oppfordres til å skrive ned alt de kommer på, og ingen ideer er dårlige. Her kan elevene lage tankekart, skrive på post-its eller i skriveboka si.  
 1. Plasserer elevene deretter i grupper slik at de kan dele sine ideer med hverandre. Målet med denne sesjonen er å inspirere hverandre.  
 1. Logotegning: del ut ark og la elevene sette i gang. Tegn på den siden elevene skal skrive navn, klasse og skole. Barna blir ikke nødvendigvis ferdige i løpet av skoletimen, så gi gjerne i lekse å gjøre ferdig tegningene.  
 1. Lærerne samler inn tegningene (se mer på innlevering)  

Påmelding og besøk på din skole? 

Meld dere på logokonkurransen via den digitale påmeldingsløsningen. Da vil vi sende dere materiellet på e-post og samtidig få en oversikt over hvor i regionen det jobbes.  

For skoler i Trøndelag: Om hele skoler eller flere trinn ønsker å være med på konkurransen samtidig, kan vi prøve å planlegge en felles oppstart der dere kan få besøk av involverte fra Ski-VM 2025 eller Ungt Entreprenørskap.  

Innlevering av bidrag 

Vi ønsker primært logoforslagene tilsendt i posten. Dette fordi vi skal bruke alle innsendte bidrag i et lite stunt. Vi kan også ta i mot digitale bidrag. Det kan være logoer laget på data, eller tegninger som lærere har fotografert for å sende inn.  

Ferdige bidrag sendes samlet per post til:
Ski-VM Trondheim 2025 AS
Kjøpmannsgata 40
7011 Trondheim

Eller du kan levere digitalt gjennom vår innleveringsløsning.

Veien videre og premiering 

Vi trekker ut tre klasser som vil få tilsendt en liten oppmerksomhet når vår nye logo er klar. Etter at skolene har sendt inn sine bidrag, vil VM-ledelsen gå igjennom tegningene og plukke ut de som egner seg best inn i profilarbeidet. Det er ennå ikke satt noen dato for når utvelgelsen vil skje, men det vil bli i løpet av våren. Utvalgte bidrag vil bli vist frem.  

Spørsmål?  

Ingvil Snøfugl, Ski-VM Trondheim 2025
ingvil.snofugl@trondheim2025.no 
957 70 133

Ola Rønning, Ungt Entreprenørskap
ola.ronning@ue.no
977 29 343  


Relevante kompetansemål  

2. klasse  

 • Utforske ulike visuelle uttrykk og bygge videre på andres ideer i eget skapende arbeid  
 • eksperimentere med form, farge, rytme og kontrast  

4. klasse  

 • Gjennomføre kunst- og designprosesser ved å søke inspirasjon, utforske muligheter, gjøre valg og lage egne produkter  
 • Formidle og vise fram eget arbeid gjennom utstilling  

7.klasse  

 • Bruke ulike strategier for idéutvikling og problemløsing  
 • Bruke digitale verktøy til å planlegge og presentere prosesser og produkter  
 • Designe og lage en utstilling som viser fram prosess og produkt  

10.klasse  

 • Utvikle løsninger gjennom en stegvis designprosess og vurdere holdbarhet, funksjon og estetisk uttrykk  
 • Visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy  
 • Analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid  

VGS

 • Bruke ulike metodar innanfor kreativ idéutvikling, individuelt og i grupper, for å gjennomføre og dokumentere ein designprosess (Kompetansemål Design og Arkitektur)