Trøndersk næringsliv setter spor

VM-nettverket Spor skal etablere en møteplass og en arena – bygget rundt VM på ski – som gjør at næringslivet kan samle krefter for å utgjøre en forskjell for regionen.


Hva skal spor inneholde
  • Enkelt å ta del i folkefesten med fortrinnsrett og prioritet på billetter, gode tilbud fra VMs samarbeidspartnere og rabatt på VM-produkter.
  • Arrangement for næringslivet i tilknytting til VM på ski, med sosiale aktiviteter og faglig innhold, og både før, under og etter 2025.
  • Kvartalsvise medlemsmøter med oppdateringer fra prosjektet, eksempel fra de som har lykkes med bærekraft, og også peke på næringslivets muligheter knyttet til store arrangement.
  • Tilrettelegge for nye samarbeid gjennom inspirasjon og møteplasser, og utvikle regionen.
  • Synlighet og mulighet til profilering av egen bedrift.
Planen framover
  • Januar: Spor ble videreutviklet sammen med interesserte fra næringslivet. Over 40 stykker var med på workshop for å være med på å utvikle Spor.
  • Mars/april: Neste temamøte med spennende foredragsholdere
  • Mai: Temamøte med salgstart av pakkene.
  • Sesongen 2023/24: Aktiviteter løpende gjennom året, med tre world cup renn i hopp, kombinert og langrenn som vil ha møteplasser for næringslivet.
  • Sesongen 2024/25: Oppbygging fram mot VM og selve VM-festen
Organisering og prisnivå

Organisering
Prosjektet vil organiseres med en styringsgruppe og en prosjektgruppe bestående av representanter fra næringslivet, Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og idretten.

Hva vil det koste?
Det er gratis å være medlem av Spor våren 2023 mens prosjektet utvikles. Fra høsten 2023 vil det tas medlemsavgift, og det vil være mulig å komme inn på flere nivå i Spor. Det skal være rom og plass for alle, og tilpasset både små og store aktører. Prisen vil være fra 6000 kroner og oppover.


Bli medlem allerede nå