Vil du være med å arrangere VM på ski?

Vi går nå fra planleggingsfase til gjennomføringsfase. Det krever flere folk med spisskompetanse på arrangement og prosjektjobbing. Nå har du sjansen til å bli en del av den største trønderske idrettsfesten siden VM i 1997.

(C) Fotograf Göran Strand

 

Ski-VM har høye ambisjoner på alt fra gjennomføring av mesterskapet og bærekraft, til at VM skal bidra til økt engasjement for skisporten og være en samarbeidsarena for utvikling av nye konsepter og løsninger. VM skal bli en uforglemmelig folkefest! 

VM-organisasjonen går gradvis over i en gjennomføringsfase, og på veien mot ski-VM i 2025 skal det arrangeres flere verdenscupkonkurranser i Granåsen; wc langrenn i desember 23, Raw Air i mars 24 og wc-finale kombinert også i mars 24. Disse arrangementene vil bli benyttet som en læringsarena, satt strukturer og sikre suksess i VM.  

Personlige egenskaper og kvalifikasjoner: 

 • Du er strukturert og evner å planlegge ned til minste detalj 
 • Du er en relasjonsbygger som samhandler godt med alle og liker å jobbe i team 
 • Du har gjennomføringskraft og bidrar til nødvendig fremdrift 
 • Du brenner for skisporten, og ønsker å bidra til en gjennomføring i verdensklasse 
 • Du er opptatt av bærekraft og ønsker å bidra til å utvikle bærekraftige konsepter 
 • Du har nødvendig ledererfaring eller ønske om å utvikle dette for å ta det ansvaret som kreves

Om stillingene: 

 • Arbeidssted: Trondheim/Granåsen, digitale møter. Det vil være noe reising 
 • Stilling: deltid, fulltid rett før og under VM 
 • Betaling: noe kompensasjon for bidrag i arbeidstid, frivillig arbeid utenom arbeidstid og i helg 
 • Søknadsfrist: Løpende opptak
 • Dokumentasjonskrav: Motivasjonsbrev knyttet til ønsket stilling og erfaring