Her er våre fyrtårnsprosjekt innen bærekraft 

Publisert: 12. mai 2022

Av: Ingvil Snøfugl

Alle skirenn blir fluorfrie fra og med neste skisesong. Her et blide fra starten av Vasaloppet. Foto: Ulf PalmTT / NTB

Ski-VM har som ambisjon å arrangere verdens mest bærekraftige idrettsarrangement i 2025. For å lykkes med dette har vi definert noen fyrtårnprosjekter, som vi ønsker å gjennomføre og utvikle i samarbeid med næringslivet og ulike kunnskapsmiljø. Dette er våre første tanker. Vi jobber med å konkretisere de ulike prosjektene ytterligere.

Samarbeidsarena for bærekraft

Bærekraftsmål 17 er vårt prioriterte mål. VM ønsker å være en møteplass hvor alle våre samarbeidspartnere kan diskutere, dele og lære av hverandre når det gjelder initiativer og satsingsområder innenfor bærekraft. Vi planlegger å gjennomføre årlige bærekraftskonferanser. I tillegg ønsker vi å arrangere flere frokostmøter for å dele innsikt, inspirere hverandre og bygge relasjoner slik at vi sammen lykkes med å nå de målene vi har satt oss.

Les mer om våre bærekraftsmål

Smart plastemballasje inkludert panteordning

Det er vanskelig å unngå plast i forbindelse med salg av mat og drikke på arenaen. Men vi ønsker å benytte og videreutvikle løsninger for bruk av resirkulerbar plastemballasje i glass, flasker og matemballasje. Norge er verdensmestere i panting. Vi ønsker å utnytte dette gjennom at emballasjen blir levert tilbake før publikum forlater arenaen. Dermed unngår vi forsøpling på arenaen og reduserer klimaavtrykket til arrangementet. En partner av ski-VM kommer til å teste ut en løsning for innlevering av glass, plastemballasje og flasker i forbindelse med fremtidige verdenscuparrangement. Gjennom god informasjon, håper vi at folk kaster riktig og at det meste av plasten blir resirkulert. Totalløsningen kan utvides til restauranter og kafeer, som bruker mye take away og plast.

Avfall og gjenvinning

Vi undersøker om det er mulig å utvikle en skalerbar løsning for større arrangement og arenaer, hvor stikkordene er avfall, gjenvinning, gjenbruk og sirkulærøkonomi. Det er mye avfall knyttet til et arrangement, og vi må sikre at det ikke ligger igjen noe søppel hverken på arenaen eller i skogen etter oss. Løsningen må føre til adferdsendring. God informasjon er også avgjørende for at folk skal kaste avfallet på riktig plass.

Inkludering og integrering

Mangfold og likestilling blant de frivillige og i VM-selskapet er viktig for oss. Alle skal føle seg velkommen på ski-VM. Vi jobber også for likestilling i skiidretten og ønsker at dette skal vises i rennprogrammet og i forbindelse med utdeling av premiepenger.

Bærekraftige matkonsept

Å kaste mindre mat er en av de mest effektive måtene å redusere utslipp på. Vi ønsker å utvikle et konsept for å redusere matsvinn og som i tillegg tilbyr matsporing for å se hvor maten kommer fra og hva den består av. Menyen under ski-VM skal synliggjøre matregionen Trøndelag og gi en matopplevelse i verdensklasse. Sammen med samarbeidspartnere, kan vi også tilby sertifiseringsordning for leverandører og serveringssteder som tilfredsstiller våre krav til bærekraftig mat.

Plastsmart idrett

Vi ønsker å bygge videre på prosjektet «plastsmart idrett», som ble lansert under VM i snøsport i 2022. Satsningen er et samarbeid mellom Norges idrettsforbund, WWF, Mepex og Handelens miljøfond. Prosjektet avdekte et stort plastforbruk knyttet til vintersportarrangement. Vi ønsker å utvikle retningslinjer og tiltakslister, som fremtidige arrangement kan lære av.

Nullutslipp på transport

Nullutslipp på transport fra akkrediterte ankommer Norge til de reiser videre til neste destinasjon etter VM. Dette innebærer klimasmarte alternativer på arrangørtransport gjennom alle VM-dagene. Vi har også et mål om å redusere utslippet knyttet til transport av publikum, gjennom et transporttilbud som sikrer at alle kommer seg til Granåsen og videre ned til sentrum på en mest mulig bærekraftig måte. Løsningen vil inkludere VM-tog og -ferger, el-kjøretøy, smarte parkeringsløsninger i randkommunene og skyttelbusser.

Bærekraftige innkjøp og leverandørsamarbeid

Vi skal utvikle innkjøpsrutiner for bærekraftige innkjøp og som stiller krav til våre samarbeidspartnere. Det er viktig for oss at alle vi samarbeider med setter bærekraft høyt.

Medieområdet i Granåsen som klimapositiv sone

Det er et mål for oss at den nye fotballhallen, som skal brukes som mediesenter under ski-VM, bygges som et klimapositivt bygg og at dette området av arenaen kan bli klimapositivt. Dette krever klimavennlige løsninger under utbyggingen og på andre installasjoner i området rundt.

Måling av bærekraft

Måling av bærekraft er essensielt for å vise at vi ikke bare snakker om hva vi ønsker å få til, men kan vise resultater av arbeidet. Et godt måleverktøy kan også bidra til simulering, som vil hjelpe oss å ta gode valg på vei mot VM. Vi ønsker å utvikle løsninger for måling på ulike nivå; VM-arrangementet og oss som arrangør, de vi samarbeider med inkludert oppfølging av tiltak og modenhet, og effekt på de konkrete prosjektene vi gjennomfører.

Folkehelse

Vi ønsker å utvikle et «Folk i form til VM»-konsept sammen med en eller flere samarbeidspartnere som kan inspirere folk til mer fysisk aktivitet, sikre økt fellesskapsfølelse og stimulere til adferdsendring. VM låner hverdagsanlegget Granåsen under VM. Vi ønsker gjennom folkehelsesatsningen å tilrettelegge for økt bruk av Granåsen, samt øke interessen for skisporten. Løsningen må ha en overbygning som registrerer aktiviteten og som gir mulighet til å lage utfordringer på tvers av idrettslag, bedrifter, kommuner eller andre grupperinger.

Granåsen Akademiet

Granåsen Akademiet er en satsning vi har initiert, som går ut på å øke fokuset på kompetansedeling og kompetanseutvikling blant frivillige. Målet er å bygge en organisasjon av både unge og erfarne frivillige, hvor likestilling, mangfold og samarbeid er viktig. For å sikre aktivitet i fremtiden, er vi avhengig av å rekruttere flere frivillige. Akademiet tilbyr nødvendig opplæring i både idretten og ledelse. Det vil også bli utviklet et e-læringskurs om bærekraft, som de frivillige vil gjennomføre.

Klimavennlig klesprofil og bekledning

For å lykkes med en klimavennlig klesprofil og bekledning, må vi finne samarbeidspartnere som leverer bærekraftige løsninger og materialer med høy kvalitet. Dette inkluderer også VM-produktene våre.

Snøproduksjon

Skisporten er avhengig av snø for fremtidig rekruttering og gode skiopplevelser. Vi ønsker å bidra til utvikling av miljøvennlig snøproduksjon, som er mindre temperaturavhengig og kan overføres til mindre anlegg.

Interne tiltak

Mål i eget hus er viktig for å lykkes innen bærekraft. Noen av våre tiltak vil være miljøvennlige reiser, avfallssortering, gjenbruk, likestilling, åpenhet og sunn og god økonomi. Målene våre vil bli definert og konkretisert ytterligere i løpet av våren 2022.