Vil forske på ski-VM sin bærekrafts-satsning

Publisert: 16. februar 2023

Av: Ingvil Snøfugl

Anniken Myhre (tv), Nadia Ravlo og Marie Raaholt skal studere ski-VM sin bærekrafts-strategi og ser spesielt på hvordan det er mulig å tenkte både grønt og kommersielt. Alle foto: Runa Møller Tangstad

Disse tre studentene er veldig inspirert av ski-VM sin visjon om å være verdens mest bærekraftige idrettsarrangement. Nå vil de finne ut hvordan visjonen kan bidra til økt verdiskaping.

Marie Raaholt, Anniken Myhre og Nadia Ravlo studerer digital forretningsutvikling, og skal frem mot sommeren skrive bachelor-oppgave med tema bærekraftskommersialisering. Med næringsliv, bærekraft og store arrangement i tankene, har de valgt å se på hvordan ski-VM 2025 kan bidra til økt bærekraftig verdiskapning.

Vil bidra til et mesterskap i verdensklasse

– Inspirasjonen kommer av ski-VM sin visjon: Å være verdens mest bærekraftige idrettsarrangement. Det er en visjon vi synes er veldig spennende, sier Marie.   

Ski-VM ble også en naturlig samarbeidspartner for studentene, siden Nadia er deltidsansatt der. Hun jobber med digital forretningsutvikling for VM-organisasjonen.

– Å få være nyutdannet student og jobbe så tverrfaglig, er en unik mulighet. Ski-VM favner ambisjonene om både bærekraft og ny teknologi, og ikke minst det å skape et mesterskap i verdensklasse. Det er noe jeg har lyst å være med på, smiler Nadia.

– Og så arrangeres det her i Trondheim hvor vi studerer. Det er en stor fordel, legger Marie til.

– Å tjene penger på å gjøre noe grønt

Nylig deltok jentene på bærekrafts-workshop i regi av ski-VM, hvor flere samfunnsaktører bidro med innspill på hvordan mesterskapet skal bli mest mulig bærekraftig. For til syvende å sist jobber alle mot samme mål; å utvikle seg i en retning som tilfredsstiller behovene til menneskene som lever nå, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Nadia beskriver viktigheten av å finne nye forretningsmuligheter, som kan bidra til det grønne skiftet.

– Jeg ser verdien i det å prøve å kommersialisere bærekrafta og tjene penger på å gjøre noe grønt. Det tror jeg kan være løsningen, sier hun.

Et ambisiøst og fremoverlent næringsliv

Både næringslivet, kommunen, media, arrangører og studenter deltok i arbeidet med å forme bærekraftsstrategien til ski-VM. Studentene fikk mange interessante vinklinger, som er nyttig for bachelor-oppgaven.

– For oss er det interessant å høre hva næringslivet tenker rundt kommersialisering av bærekraft. Vi er jo fortsatt i en startfase, men workshopen gav oss en pekepinn på hvor næringslivet står i dag og at de faktisk er engasjert i det ski-VM gjør. De må bare finne ut hvordan de kan nå målet sammen, sier Anniken.

Det var også veldig spennende for studentene å oppleve hvor ambisiøse og fremoverlente de ulike aktørene var.

– Jeg er veldig spent på å se hva de faktisk kommer til å gjennomføre. Er det bare ønsker og prat, eller er det handling, spør Marie Raaholt.