Ski-VM blir plastsmart 

Publisert: 05. juni 2023

Av: Ingvil Snøfugl

1685972320791

Ski-VM 2025 har fått støtte fra Trøndelag fylkeskommune, som skal brukes til å redusere plastbruken på tiårets største idrettsarrangement.  

– Vi ønsker å bistå til at ski-VM når sine ambisiøse bærekraftsmål gjennom redusert bruk av plast under arrangementet. Det er også viktig at den plasten som vil bli brukt, blir håndtert på en god måte, sier arrangementskoordinator hos Trøndelag Fylkeskommune, Per Lund.  

Han ønsker også at satsningen skal gi regionale effekter gjennom kunnskapsdeling, slik at andre store og små arrangement lærer og håndterer plastbruken på en mest mulig fornuftig måte.  

Jubler på verdens miljødag  

Ola Rønning er ski-VM sin nye leder for bærekraft og han er veldig godt fornøyd med samarbeidsprosjektet med Per Lund og Fylkeskommunen.  

– Vi er superfornøyde med at Fylkeskommunen ønsker å støtte oss. Jeg er sikker på at vi skal lykkes med å øke bevisstheten og redusere bruken av plast under vårt eget arrangement og inspirere fremtidige arrangører til å ha samme miljøfokus, sier Rønning.   

Forprosjektet starter i dag på verdens miljødag. Verdens miljødag er verdens største miljømarkering og årets fokus er å finne løsninger på forsøpling og forurensning av plast. Mer enn 400 millioner tonn plast produseres årlig over hele verden. Halvparten brukes kun en gang og mindre enn ti prosent gjenvinnes, ifølge FN sambandet sine nettsider. Rundt 19-23 millioner tonn plast havner i innsjøer, elever og hav årlig. Det tilsvarer vekten av 2200 Eiffeltårn, fakta som gir inntrykk på de fleste.  

– Det er veldig viktig å ha fokus på miljøutfordringene og jobbe med å finne tiltak for å redusere bruken bredt i samfunnet. Vi er veldig takknemlig for at vi får muligheten til å bidra, sier Rønning.  

Tidenes mest miljøvennlige ski-VM

Han starter jobbingen med å lære av arrangører som allerede har stort fokus på miljø og klima som Pstereo-festivalen, Øya festivalen og Bislett Games. Rønning vil også samle innspill fra elever i den videregående skolen og gå i dialog med aktører i avfallsbransjen for å se på hvilke muligheter som finnes.  

– Målet er å skape konkrete resultater, som bidrar til at vi når målet om å være tidenes mest bærekraftige ski-VM. For å lykkes, må vi være innovative, jobbe hardt og samarbeide.  Jeg gleder meg veldig til det arbeidet som ligger foran oss. Dette skal vi klare, avslutter Rønning.