Ski-VM vil aktivere hele Norge

Publisert: 16. august 2023

Av: Ingvil Snøfugl

Fra venstre Kristin Mürer Stemland, Lubna Jaffery, Tove Moe Dyrhaug.

Ski-VM 2025 markerte en nasjonal satsning på folkehelsekonseptet AktiVM under Arendalsuka med kulturministeren og skipresidenten til stede.

VM-sjef Åge Skinstad var ordstyrer og synes det var veldig artig å oppleve engasjementet både fra kulturminister Lubna Jaffery, skipresident Tove Moe Dyrhaug og kommunedirektør i Trondheim kommune Morten Wolden.

– Dette var veldig artig. Jeg håper at mange har lyst til å bidra til økt aktivitet rundt om i landet vårt. Vi trenger arrangører og ambassadører til Early Birds utenfor Trøndelag. Vi trenger også flere VM-trimløyper. Nå håper jeg mange har lyst til å skape VM-energi og VM-stemning rundt om i Norge, sier Åge Skinstad.

Det var stor interesse for Ski-VM 2025 sin nasjonale lansering av folkehelsekonseptet AktiVM. Både kulturministeren og skipresidenten deltok. Foto: Ski-VM 2025

Skal være enkelt å bli med

Morten Wolden har vært en pådriver for å bruke mesterskapet til å skape økt aktivitet og bedre folkehelse hele veien gjennom søknadsprosessen og frem til i dag. Han opplever arbeidet med AktiVM som veldig meningsfylt.

– Jeg synes AktiVM er veldig artig å jobbe med, og kanskje spesielt morgenaktiviteten Early Birds. For meg har det vært viktig å ha så lav terskel som mulig og få med så mange som mulig, sier Wolden.

Skiforbundet gleder seg skikkelig til folkefesten i Granåsen og i Trondheim. Hovedgrunnen til at de søkte ski-VM var med tanke på rekrutteringen til skisporten, anleggsutvikling og ikke minst frivilligheten. Nå ser det allerede ut til at det har hatt positiv effekt.

Early Birds ble gjennomført i Arendal og en fin gjeng med godt humør deltok. Konseptet går nå nasjonalt og VM-organisasjonen håper mange ambassadører og arrangører melder seg for å kunne spre VM-stemning og VM-energi i sin hjemkommune.

Fire nasjonale satsninger

– Vi får et topp moderne anlegg som neste generasjons skiløpere og parautvøvere kan benytte seg av i mange år fremover. Vi har sett under tidligere ski-VM at vi får et oppsving i rekrutteringen og i medlemstallene våre. Det er en utfordring at vi har mistet medlemmer de siste årene, men vi ser nå at vi klarer å flate ut frafallet. Et ski-VM ser vi også har positiv effekt på folkehelsen totalt sett, ikke bare for våre medlemmer, sier skipresident Tove Moe Dyrhaug.

Kristin Mürer Stemland er den som har jobbet mest med AktiVM i VM-organisasjonen og var selv til stede på Arendalsuka og fortalte om prosjektet. Hun forteller at det nå er fire satsninger, som Ski-VM 2025 ønsker å gå nasjonalt med. Det er Early Birds (trimtur før jobb), Barnas mini-VM (lavterskel skirenn), VM-løyper (trimløyper) og VM-samstrikk (strikke sammen med andre). I tillegg har AktiVM mange flere aktiviteter, som kun foregår i Trondheim og Trøndelag.

– Barnas mini-VM gikk vi nasjonalt med sist vinter og det ble en suksess. Vi er godt i gang med Early Birds og jobber nå med VM-løyper rundt om i Trøndelag. Neste steg blir å få med oss kommuner rundt om i landet til å lage sine VM-løyper. Det siste prosjektet er VM-samstrikk, som jeg tror vi bli en sosial og populær aktivitet i tiden fram mot VM, sier sportsjef og operasjonell leder for Ski-VM 2025, Kristin Mürer Stemland.

Skaper stolthet og idrettsglede

Kulturministeren ser veldig mange fordeler med å få store mesterskap til Norge. Det skaper samhold og stolthet, og det kan også gi inspirasjon til økt aktivitet og rekruttering til den organiserte idretten.

– Jeg husker selv flere av de store internasjonale mesterskapene vi har hatt. Du nevnte OL. Jeg var da 14 år gammel. Mesterskapet ga en enorm stolthet. Jeg kan knapt gå på ski, men følte likevel at jeg var en del av noe større. VM er veldig viktig for identitetsfølelsen, sier Lubna Jaffery.