Olavshallen første Spor-medlem

Publisert: 24. mai 2023

Av: Ingvil Snøfugl

1684926007435

Ann Elisabeth Wedø er både stolt og glad over at Olavshallen ble første medlem i Spor. Hun er overbevist om at kultur blir en suksessfaktor for å skape tidenes folkefest.

– Vi ønsker å bidra til at VM blir en folkefest, slik vi opplevde at det var under mesterskapet i 1997. Vi tror at kultur er en viktig suksessfaktor. Det er hovedgrunnen til at vi meldte oss inn i Spor, sier administrerende direktør i Olavshallen, Ann Elisabeth Wedø.

Wedø brenner for at ski-VM og andre store arrangement bør benytte anledningen til å vise fram hva Trondheim har å by på av store kulturopplevelser.

Kultur er viktig for folk

– Vi vet at kultur er viktig for folk. Helseundersøkelsen i Trøndelag viser at folk som er aktive i kulturlivet rapporterer bedre helse og livskvalitet, og mindre angst og depresjon. En WHO-rapport peker også på at aktiv kulturdeltakelse påvirker levetiden positivt. Både for den enkelte og i et folkehelseperspektiv, synes vi det er viktig å bidra, sier hun.

Spor er ski-VM 2025 sitt næringsnettverk. Det har som mål å skape en arena for samarbeid og bærekraftig utvikling knyttet oppimot store arrangement i Trøndelag. Wedø synes det er positivt at næringslivsaktører møtes for å diskutere hva de kan bidra med både frem mot ski-VM, men også under det 12 dager lange mesterskapet i månedsskiftet februar/mars 2025.

–   De største helårsarrangørene i byen har gått sammen i en forening som heter Scenesnakk. Det er fordi vi ser at det er viktig å samarbeide. Vi er konkurrenter, men vår største konkurrent er sofaen. Slik sett er Spor også et svært viktig initiativ. Det lønner seg å samarbeide. Da blir vi alle bedre, sier direktøren, som ser verdien av store arrangement i byen.

Bildet viser direktøren for Olavshallen Ann Elisabeth Wedø foran restauranten i første etasje.

Ann Elisabeth Wedø ser stor verdi av å være medlem i ski-VM sitt næringsnettverk, Spor. – Vi ønsker at det skal være lett å delta på folkefesten, sier Wedø, som er administrerende direktør i Olavshallen.

Før og etter 1997

– Senest i går snakket jeg med noen som ikke er fra Trondheim og heller ikke bor i byen, men som likevel snakker om byjubileet. Det er før og etter byjubileet i 1997. Mange snakker også om ski-VM samme år. Erfaringer viser at felles opplevelser bringer folk sammen og bygger stolthet, sier hun.

Olavshallen ønsker å fylle huset med kulturelt innhold under ski-VM. Kulturinstitusjonen har et tett samarbeid med både Trondheim Symfoniorkester & Opera, Kulturskolen og Institutt for musikk på NTNU.

– Det hadde vært fint og fått vist fram for et bredt publikum den kulturaktiviteten som skjer på huset hver dag. Og så vet vi at vårt publikum verdsetter en god bredde i sjangertilbudet, og det tenker vi blir viktig å tilby under ski-VM også. Kanskje kan Olavshallen bli et internasjonalt hus under ski-VM. Vi jobber med mange mulige spor til hva Olavshallen kan brukes til under mesterskapet, sier hun.

Wedø ser stor verdi av å være medlem i Spor. Hun ønsker å være tett på og delaktig i planleggingsprosessene framover – det være seg åpningstider, serveringssteder, butikker eller kulturtilbud. Det blir også inspirerende og viktig å delta på kunnskapsdeling om bærekraftige løsninger, som VM på ski har stort fokus på. Medlemsavgiften var dessuten såpass lav, at den var lett å forsvare, og det er også viktig i en tid da alle snur på hver krone.

Viktig med et allsidig kulturtilbud

– Jeg tror det blir mer enn nok folk i byen, så det å gi et godt tilbud for enhver smak blir viktig. Det skal være lett å delta på folkefesten, mener hun.

Var det litt stas å bli første medlem i Spor?

– Ja, veldig stas. Da Patrik ringte rett etter at vi hadde signert kontrakten, var det veldig stas. Vi er litt stolt over det. Vi var ivrig etter å bli med i Spor, avslutter hun med et stort smil.