Trondheimsselskap blir VM-leverandør

Publisert: 11. april 2024

Av: Ingvil Snøfugl

Atle Oliver Johansen, salgssjef i FramWeb, Ketil S. Jansen salg Spor, og 
Ole-Kristian Fossheim, Vice President Sales & Marketing/Managing Director hos F24 Nordics.

Ski-VM Trondheim 2025 har valgt F24 Nordics som leverandør av sikkerhets- og beredskaps verktøy.

Trondheimsselskapet går også inn på øverste nivå (grunnlegger) i Ski-VM 2025 sitt næringsnettverk, Spor.

– F24 Nordics er stolt av å bli valgt som leverandør og for å kunne bidra i fellesskapet for et unikt arrangement i vår vertsby, sier Ole-Kristian Fossheim, Vice President Sales & Marketing/Managing Director hos F24 Nordics.

Avtalen med F24 Nordics gir VM-selskapet tilgang til en tilpasset CIM Pro for gjennomføringen av mesterskapet. CIM er et internasjonalt ledende beredskapsverktøy utviklet og levert av F24 Nordics i Trondheim. Det omfatter verktøy for å planlegge og gjennomføre ROS-analyser (risiko- og sårbarhetsanalyser), etablere sikkerhet- og beredskapsplaner, varsling, kommunikasjon og hendelseshåndtering.

– Ski-VM er et stort og komplekst arrangement. Da er det avgjørende å ha en brukervennlig programvare som sikrer god planlegging, varsling og samhandling dersom en hendelse skulle oppstå. F24-løsningen CIM sikrer at VM-arrangørens ulike responsteam jobber med det samme oppdaterte situasjonsbildet, sier Fossheim.

Intern varsling i organisasjonen vil skje med varslingsverktøyene TeamAlert og GroupAlert, som leveres av F24 Nordics søsterselskap FramWeb. Det trondheimsbaserte selskapet leverer også verktøyet Varsling24, som vil bli benyttet i kommunikasjon med naboer og andre berørte.

– Vi gleder oss til liv og røre i Trondheim under sikre forhold for publikum, arrangør og utøvere, sier Atle Oliver Johansen, salgssjef i FramWeb.

Også markedssjef i Ski-VM 2025, Haakon Jensen, er fornøyd med å ha inngått et samarbeid med en solid leverandør av sikkerhets- og beredskapsløsninger.

– Dette er en svært viktig avtale, som setter oss i stand til å gjennomføre tiårets største folkefest i Norge på en sikker og effektiv måte. Vi er også glad for å kunne bruke lokale leverandører, som ser verdien av Spor og store arrangement i Trondheim og Trøndelag, sier Jensen.