Ski-VM søker samfunnspartnere!

Gjør du verden til et litt bedre sted? Nå kan din organisasjon bli med på VM-laget som offisiell samfunnspartner i Ski-VM 2025. Send inn en søknad innen 1. august.

Tidenes mest bærekraftige Ski-VM

Ski-VM Trondheim 2025 skal bli tidenes mest bærekraftig VM i nordiske grener. Et av tiltakene er å la ideelle aktører bruke mesterskapet til å forsterke egne aktiviteter.

Nå åpner vi opp for at inntil fire aktører kan bli offisielle samfunnspartnere - uten at det koster noe å inngå samarbeidet.

32409689187_7998047eee_KW2

Hvem bør gripe muligheten?

  • Din organisasjon må være en ideell aktør med et samfunnsnyttig formål.
  • Dere har en kampsak, som fortjener ekstra oppmerksomhet.
  • Dere forsterker minst et av våre seks utvalgte bærekraftsmål.
  • Dere gjenspeiler verdiene våre inkluderende, fremtidsrettet og handlekraftig.
  • Dere har kapasitet og kompetanse til å bruke Ski-VM til å skape engasjement.

Slik søker du:

Vi oppfordrer lokale, regionale, nasjonale og internasjonale aktører til å sende inn en søknad om å bli en av våre fire samfunnspartnere. Her er noen tips:

  • Hvilken enkeltsak vil organisasjonen ha fokus på.
  • Hvordan vil samarbeidet løfte deres arbeid.
  • Hvordan ønsker dere å bruke Ski-VM til å skape oppmerksomhet rundt denne enkeltsaken.
  • Beskriv hvilket administrativt kontaktpunkt dere har, som vil samarbeide med VM-organisasjonen.

Er dette noe for dere? Søk innen 1. august!

Tezza-7624

Bufetat - vår første samfunnspartner

Bufetat var med og utformet partnernivået "Samfunnspartner" sammen med oss. Bufetat har tidligere vært samfunnspartner for Arctic Race of Norway. Selv om Bufeftat gjør et viktig arbeid innen mange områder, brukte de sykkelarrangementet til å sette fokus på en av deres viktigste oppgaver; å rekruttere flere fosterhjemsforeldre.

Under 2019-utgaven av Arctic Race of Norway økte antall informasjonsforespørsler til Bufetat med 153 %. Dette gjorde de ved å skape engasjement, synlighet og aktivitet rundt sykkelrittet i Nord-Norge.

32409689187_7998047eee_KW2