Bærekraft

Vi har som ambisjon å være tidenes mest bærekraftige ski-VM i 2025. Bærekraft skal være i hjertet av alt vi gjør.

Tidenes mest bærekraftige ski-VM

Trondheim 2025 har en unik posisjon og mulighet til å ta grep mot klimaendringene. Vi skal bidra til å løse utfordringene som truer skisporten. Samarbeid er avgjørende for å nå løftene som er satt, og idretten er en samlende faktor for å nå målene.

Vi ønsker å strekke oss litt lengre. Vi skal utfordre, inspirere og vise at vi tar vår del av ansvaret. Bærekraft er i hjertet av alt vi gjør.

Barnas skidag
Prøve-VM

I hjertet av alt vi gjør

Trondheim 2025 har en tydelig rolle som sosial entreprenør, og vi skal være en inkluderende arena for alle, både frem mot VM, under selve mesterskapet og i ettertid. Vi jobber for:

  • Flere nasjonaliteter blant frivillige.
  • Inkludere para og flere øvelser for kombinert kvinner i VM-programmet.
  • Redusere utenforskap.
  • Bidra til økt aktivitet og fellesskap.

Utvalgte bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er førende for Ski-VM 2025 sin strategi. FN har 17. bærekraftsmål. Vi skal treffe alle dimensjonene klima og miljø, økonomiske- og sosiale forhold. Ski-VM har prioritert seks bærekraftsmål hvor vi mener det er mulig å påvirke mest.

For å lykkes med VM sine bærekraftambisjoner, kreves det at tiltakene gjennomføres, måles og dokumenteres. Dette gjøres gjennom våre prioriterte fyrtårnsprosjekter.

Det finnes ingen nyheter.

Kontaktperson

Ola Rønning